Projekty
Oprava elevátoru N6.4 - KL - SA - zastávkové práce
Název projektu:
Oprava elevátoru N6.4 - KL - SA - zastávkové práce

Objednatel:
SPOLANA a.s.

more...
less...
Phoenix - Vestavba kanceláří a dílen do haly H2 vč. demoličních prací
Název projektu:
Phoenix - Vestavba kanceláří a dílen do haly H2 vč. demoličních prací

Objednatel:
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.

more...
less...
Rekonstrukce objektu Liliová
Název projektu:
Rekonstrukce objektu Liliová

Objednatel:
Národní divadlo

more...
less...
Výstavba datového centra v Praze Hostivaři
more...
less...
Skladovací hala VITRABLOK
more...
less...
Komplexní odprášení nakládacího místa
more...
less...
SANACE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ
more...
less...
HRA-PST (P.0360) stavebně montážní práce
Stavebně – montážní práce pro rozšíření TR Hradec o dvě paralelně spolupracující soustavy PST (phase shifer transformer) zapojené do vedení V445 a V446 s možností jejich obtoku.
more...
less...
Trať 503B Ústí n. L.-Střekov – Děčín východ
Name of project:


Customer:


Description:

more...
less...
Rekonstrukce Národního domu Karlovy Vary - II.etapa
Name of project:


Customer:


Description:

more...
less...
Rekonstrukce Národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem
Name of project:


Customer:


Description:

more...
less...
Sanace starých ekologických zátěží-nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu sektor V CHOPAV Kvartér řeky Moravy
Name of project:


Customer:


Description:

more...
less...
Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves – CHOPAV Kvartér řeky Moravy
Name of project:


Customer:


Description:

more...
less...
SOUp Jílové u Prahy
Name of project:


Customer:


Description:

more...
less...
Sanace nesaturované zóny a podzemních vod blok 32 – bývalá výrobna fenolů
Name of project:


Customer:


Description:

more...
less...
Dálnice D8 0805 Lovosice - Řehlovice
Name of project:


Customer:


Description:

more...
less...
projekt
Name of project:
x

Customer:
y

Description:
z
more...
less...
Odstranění havarijního stavu zbytkové jámy lomu Chabařovice
Name of project:


Customer:


Description:

more...
less...
Přestavba administrativní budovy na hotel
Name of project:


Customer:


Description:

more...
less...
Rekonstrukce objektu Škodova paláce
Name of project:


Customer:


Description:

more...
less...
Výstavba bytových domů v centru Uhříněvsi
Name of project:


Customer:


Description:

more...
less...
Demolice mostu dálkové pasové dopravy v Bílině
Name of project:


Customer:


Description:

more...
less...